Annons

Snurrande vindkraftverk minskar inte antalet fåglar

Enkelbeckasin. Bestånden hämtade sig när vindkraftverken var färdigbyggda.

Bild: 
Sven-Olof Ahlgren / Scanpix

Snurrande vindkraftverk minskar inte antalet fåglar

Fågellivet störs inte av vindkraftverken, utan av byggandet.

Annons

Publicerad:

2012-06-20

I vindkraftsparker är det inte kraftverkens rotorblad som utgör det största problemet för fågellivet. Det är snarare de störningar som uppstår under själva byggandet av vindkraftverken. Det visar en ny brittisk studie publicerad i tidskriften Journal of Applied Ecology.

Av tio studerade fågelarter minskade tre i antal under perioden då vindkraftverken byggdes: moripa, enkelbeckasin och storspov. Men när forskarna jämförde antalet fåglar före byggperioden med antalet fåglar efter byggperioden, det vill säga när vindkraftverken var i drift, fann de att antalet fåglar inte hade förändrats i någon större utsträckning. Studien visar också att skadorna på fågellivet kan minskas genom att man planerar vindkraftsbyggen bättre, till exempel genom byggstopp under häckningsperioden.

Forskarna inventerade antalet fåglar under tre års tid vid 18 brittiska vindkraftparker. Rovfåglar ingick inte i studien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Som artikeln är skiven är det stor risk att den tolkas som att vindkraftverk inte påverkar fågellivet när de väl är byggda. Det står visserligen att rovfåglar inte ingick i studien, men det borde också ha framgått att det främst är stora rovfåglar (och fladdermöss) som man tar hänsyn till när man prövar uppförandet av vindkraftverk, eftersom de främst är dessa som riskera att få ökad dödlighet av vindkraftverk.