Annons
Kärnfull reaktion
Bild: 
Istock

Kärnfull reaktion

A. Bygger dagens kärnkraftsteknik på fusion (kärnsammanslagning) eller fission (kärnklyvning)?

B. Vilket europeiskt land gick 2011 oväntat i spetsen för en avveckling av kärnkraften genom att lova utfasning till 2022?

1 Finland
2 Tyskland
3 Norge
4 Polen
5 Frankrike