Annons
Det sitter i generna

Det sitter i generna

1. De fyra kvävebaser som kombineras i vårt dna är adenin, guanin, cytosin och …

A) uracil
B) tymin
C) theremin
D) kromatin

2. Har människan eller daggmasken flest kromosomer?