Annons

Trick med trekant

Författare: 

På tre likadana kuber är diagonalen markerad på en av sidorna. Bygg en konstruktion av kuberna som kan stå på ett bord utan att falla isär, så att de markerade diagonalerna bildar en liksidig triangel.

Facit

Tänk dig att kuberna är genomskinliga och sätt ihop dem som på bilden. Man kan föreställa sig att de markerade diagonalerna alla finns på den mittersta kuben och av symmetriskäl bildar de en liksidig triangel.