Annons

Mikrovågsugnen kan göra maten farlig – enligt seglivade myter.

Bild: 
Istock

Är det farligt att mikra maten?

Vi satt med några vänner och diskuterade mat tillagad i mikrovågsugn. En familj har helt slutat använda sin mikro. Hur kan man från Livsmedelsverket hävda att mikrovågsanvändning inte har några negativa effekter på livsmedel utan att det till och med är positivt, speciellt när det gäller grönsaker? Annan information på internet hävdar helt andra forskningsresultat som vi finner skrämmande. Finns det ny, säkerställd forskning om detta?

/Jan och Christina Wicklund, Järfälla

Annons

Publicerad:

2014-02-01

Svar: Tyvärr finns det en del oseriösa internetsidor som påstår att mat som värms eller tillagas i mikrovågsugn skulle bli farlig. Det är en myt.

Mikrovågsugnen fungerar genom att ett högfrekvent elektromagnetiskt fält alstras i ugnen med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna absorberas då de träffar maten och omvandlas till värmeenergi. Att mat värms av mikrovågor beror på att vatten har mycket märkliga egenskaper. På grund av inneboende laddningar tvingas vattenmolekylerna att röra på sig vilket leder till att värme alstras.

Maten blir inte radioaktiv då mikrovågor värmer maten. Mikrovågorna kan liknas vid synligt ljus som helt försvinner då en lampa släcks. Inte heller förändrar mikrovågor maten på annat sätt än vad konventionell uppvärmning gör. Diskussioner om hälsoeffekter av mikrovågsuppvärmning har mer handlat om den svaga strålningen på utsidan av en mikrovågsugn, ifall den till exempel skulle kunna orsaka cancer genom att skada cellernas dna.

Men flertalet experter menar att mikrovågorna inte har tillräcklig energi för att orsaka den typen av skador.

/Kettil Svensson, toxikolog, Livsmedelsverket

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Man kan lika gärna fråga sig är det nödvändigt att mikra maten överhuvudtaget. Det skrivs en hel del om hur mycket mikrovågor inte läcker men inte hur mycket det läcker eller om det nödvändigtvis ska behöva läcka alls?

Principen är att mikrovågor ska studsa, härja, accelerera som de vill i en 100 % tätt sluten kavitet eller hålrum.
Alltså inte läcka alls.
När det gjordes försök att få till ett godkännande för tillverkning av mikrovågor i Sverige mitten på 1970 talet användes speciellt framtagna mikrovågsledare, med magnetronen placerad ett avstånd från hålrummet eller där mikrovågorna skulle härja. Det fungerade inte då det inte gick att få läckaget att upphöra. Så mikrovågsstrålningen är högre i dag än den var då, på flera sätt. Den soldat som började utveckla magnetronen och mikrovågstekniken gjorde det efter att han fått en försäljningsidé då han stått och poppat popcorn intill en mast med strålningen på en militärbas. Inte en produkt speciellt utvecklad för civilt ändamål.

Jag är inte skraj för mikrovågsugnar, det är jag nog för dum för, vi använde en sådan mojäng/manick åren 1970/80, ett tag för att värma pizza men det blev inte nödvändigt.