Annons

Mönstring: 49 000 svenska män mönstrade år 1969–70.

Bild: 
Jeppe Gustafsson / TT

IQ i tonåren styr karriären

Det finns ett starkt samband mellan svenska mäns mönstringsresultat och yrkesliv.

Annons

Publicerad:

2014-03-04

Forskare har i register följt drygt 49 000 svenska män som mönstrade år 1969–70. Det visade sig att de som presterade lågt på intelligenstestet löpte större risk att bli arbetslösa eller att förtidspensioneras.

– En tonårings IQ har ett starkt samband med hur yrkeslivet gestaltar sig 40 år senare, säger Andreas Lundin, forskare i yrkesmedicin vid Karolinska institutet, och delförfattare till studien.

Även arbetslöshet i ungdomen har ett starkt samband med arbetslöshet senare i livet och risk för förtidspension: ”Ett tidigt misslyckande i arbetslivet i form av ungdomsarbetslöshet, kan alltså vara början på ett arbetsliv med svag anknytning till arbetsmarknaden, utanförskap och slitiga arbetsförhållanden”, skriver forskarna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.