Annons

Bild: 
Istock

42 år

Annons

Publicerad:

2014-04-01

Så länge har det i genomsnitt varit fred i världens länder. För 50 år sedan var motsvarande siffra 27 år. Ju längre tid ett land haft fred, desto mindre sannolikt är det att det hamnar i krig. Därför tyder denna ökande siffra på en allt fredligare framtid, enligt freds- och konfliktforskaren Håvard Hegre vid Uppsala universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.