Annons

Daterade datorer

1 Den första svenska datorn Besk kom 1953. Vad betyder förkortningen?
A Behändig sifferkodare
B Booleansk exekutiv krets
C Binär elektronisk sekvenskalkylator
D Beräkningsmaskin

2 Vad hette den svenska dator för skolbruk som lanserades på 1980-talet?

Facit

1 Binär elektronisk sekvenskalkylator (alt C).

2 Compis, kortform för Computer in school.