Annons

Ett otal antalsord

Författare: 

Före tiotalssystemet räknade man antal på olika sätt beroende på vad som räknades. Dussin, tjog och gross (144 st) för ägg är ett exempel. Tre tjog kallades för en skock.

Strömming räknades utifrån den mängd som handlaren enklast tog i handen när han kastade ner fiskarna i köparens korg – fyra stycken mellan fingrarna. Enheten för strömming var därför ett kast = fyra stycken. 20 kast blev en val.

Räknade man i stället torkad fisk fanns enheten timmer, 40 stycken. Vanligen användes dock detta om hudar och skinn. Ungefär så många smådjursskinn kunde kilas in mellan två stockar på en släde vid transport.

Trävaror räknades däremot inte i timmer, utan i tolfter (12 st), innan man gick över till kubikfot och kubikfamn och slutligen kubikmeter.

Fråga: Men hur många är ett bagardussin?

Facit

Ett bagardussin är 13 eller 14 stycken, vilket kommer av att bagarna ibland lägger ned några extra bröd i påsen utan kostnad. Dessa kallades förr påbröd (jfr påtår).