Annons

Supermassiva svarta hål antas finnas i centrum av galaxer.

Bild: 
NASA / Dana Berry / SkyWorks Digital

Svarta hål

  1. Vad betecknar händelsehorisonten?
  2. Innan begreppet svart hål lanserades användes andra beteckningar. En av dessa är ...?

            A. Frusen stjärna
            B. Neutronhål
            C. Svart singularitet
            D. Kvanthål
            E. Galaxhål

Facit

1. Den gräns innanför vilken ingenting kan lämna området kring ett svart hål.

2. Rätt svar är frusen stjärna (alt A).