Annons
Bild: 
iStock

Stackars zombies

Författare: 

Vilken parasit kan göra myror till viljelösa ”zombies”?

A Lilla leverflundran Dicrocoelium dendriticum

B Larvsvampen Ophiocordyceps sinensis

C  Vridvingen Stylops melittae

Facit

Rätt svar är A Lilla leverflundran, som får tuvmyror att klättra upp på ett grässtrå. Där kan de bli uppätna av en ko eller ett får, så att leverflundrorna kan reproducera sig i djurens tarmar. Myran dör. Den parasitiska larvsvampen Ophiocordyceps sinensis infekterar nattflylarver i Himalaya, medan vridvingen Stylops melittae lever större delen av sitt liv på bakkroppen av sälgsandbin.