Annons

Ingen rök utan eld

1 | Varifrån kan ordet nikotin härledas?

A Inkafolkets ord för tobak

B Ögruppen Nikobarerna

C Ryske importören Jurij Nikotin

D Kärlkramp, nicotina pectoris

E Franske tobakspionjären Jean Nicot

2 | Varför tillsätts ammoniak till tobaken i cigaretter?

Facit

1 | Rätt svar är Jean Nicot, som 1560 introducerade tobak i Frankrike (alt E)

2 | Det ökar kroppens upptag av nikotin.