Annons

Listan: Dödligaste trafiken i EU

Annons

Publicerad:

2016-12-19
Land Antal dödade i trafiken per 100 000 invånare
Bulgarien 9,8
Lettland 9,5
Rumänien 9,5
Litauen 8,3
Kroatien 8,2
Polen 7,7
Grekland 7,4
Tjeckien 7
Cypern 6,7
Belgien  6,5
Ungern 6,5
Luxemburg 6,4
Slovenien 5,8
Portugal  5,7
Italien 5,6
Österrike 5,6
Frankrike 5,4
Estland 5,1
Slovakien 5,1
Finland  4,9
Tyskland 4,3
Irland 3,6
Spanien 3,6
Danmark 3,1
Nederländerna 3,1
Storbritannien 2,8
Sverige 2,7
Malta  2,6
   

Under 2015 trafikdödades drygt 26 000 personer inom EU. Antalet dödade per 100 000 invånare har mer än halverats sedan 1995 och tendensen är på lång sikt minskande i hela EU. Den senaste mätningen visar dock en liten ökning i bland annat Cypern, Kroatien och Finland.

Källa: Eurostat

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.