Annons

Avståndstagande tal

Författare: 

Skriv in talen från 1 till 8 i rutorna så att två på varandra följande tal inte förekommer i rutor intill varandra horisontellt, vertikalt eller diagonalt. 

Facit

Den enda lösningen (så när som på speglingar och en rotation med 180 grader) är: