Annons
Bild: 
iStock

Fiskens bästa sida

Författare: 

Det är inte bara människor som är höger- eller vänsterhänta. Denna ”hänthet” har nyligen observerats hos en stor rovfisk, segelfisken, som attackerar sitt byte, sardinen, endast från höger eller endast från vänster. Människor är oftast högerhänta, men i en grupp segelfiskar är det ungefär 50–50. Varför?

  1. Segelfisken föds något böjd åt höger eller vänster vilket avgör attacksida.
  2. Sardinerna kan därigenom inte gissa vilken sida en segelfisk kommer att attackera från.
  3. Segelfisken bär på en mutation som ger nedsatt syn på ena ögat och attackerar därför från andra sidan. 

Facit

Rätt svar är B. En färsk studie publicerad i Current Biology visar att segelfisken har utvecklat ett effektivt system för att jaga de betydligt snabbare sardinerna.

Genom att specialisera sig på att attackera från endera sidan har rovfiskarna blivit snabbare, och genom att jaga i grupp hindras bytet från att lära sig vilken fisk som attackerar från vilket håll. En ensam fisk blir däremot snabbt avslöjad som höger- eller vänsterattackerande av sitt byte.