Annons

Den vingliga generationen

Annons

Publicerad:

2018-02-08

Alla åldersgrupper har gått lite till höger de senaste decennierna (mätt som självskattning på en femgradig skala, där 1=vänster och 5=höger). Men de som föddes mellan 1965 och 1976 har vinglat betydligt mer – och är i dag allra mest höger.

Källa: SOM-undersökningarna, Göteborgs universitet/Henrik Oscarsson

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.