Annons

Ordbruk 1805

Författare: 

Instrumentalt

1 | Vilket av följande är inte ett stränginstrument?

A. Klavikord

B. Psalmodikon

C. Theremin

2 | Vilket av följande är inte ett navigeringsinstrument?

A. Syftkompass

B. Skäddlogg

C. Tumlod

3 | Vilket av följande är inte ett elektriskt mätinstrument?

A. Strömtång

B. Effektsökare

C. Multimeter

Facit

Rätt svar är:

1 | C) thereminen, som är ett elektroniskt instrument,

2 | C) tumlod, som är påhittat och

3 | B) effektsökare, som är en exhibitionist