Annons

Spretigt om den kulturella evolutionen

Annons

Publicerad:

2019-11-28

Denna bok av forskaren Patrik Lindenfors, som ursprungligen är zoolog, tar upp massor av aspekter av det mänskliga. Det handlar om allt från ärftlighet och intelligens till språk, inlärning och beteendemönster. Mycket är spännande och tänkvärt – och för den forskningsintresserade finns här utan tvekan mycket att lära.

Med det sagt så tycker jag ändå att boken spretar lite väl mycket. Kanske borde författaren valt en tydligare tråd – nu handlar boken om så många olika saker att den blir svår att sammanfatta. Man får läsa om massor av experiment och nya forskningsresultat. Är du forskningsnörd kommer du att läsa ut boken, men är du mera måttligt intresserad av de senaste rönen om hjärnan är risken att du inte följer med hela vägen.

Litteraturhänvisningar

Det kulturella djuret. Om människans evolution och tänkandets utveckling

Patrik Lindenfors
Ordfront förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.