Annons

Bild: 
Getty images

Listan: Häckningsfåglarna som ökar och minskar mest i Sverige

Annons

Publicerad:

2021-04-19

Birdlife Sverige och Svensk Fågeltaxering har sammanställt läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige i rapporten Sveriges fåglar 2020.

− Sammanfattningsvis går det bra för arter som är generalister och trivs i många olika miljöer. Däremot mer specialiserade arter har det svårare. Det gäller exempelvis ortolansparven, som trivdes i det äldre kulturlandskapet, respektive lappmesen som vill ha naturskogar. Därtill börjar vi se effekter av klimatförändringarna även på fåglarna. Den sydliga gransångaren och steglitsen är två exempel på arter som gynnats av ett varmare klimat, säger rapportförfattaren Anders Wirdheim.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.