Annons

Bild: 
Getty images

Vad händer med ljudupplevelsen om kanalerna byter plats?

Det brukar vara noga med vad som är höger och vänster i stereosammanhang – som om det skulle ha någon betydelse? Kan det påverka upplevelsen om höger och vänster kanal byter plats med varandra? Själv märker jag ingen skillnad.

/Rasmus

Annons

Publicerad:

2021-05-02

Svar av Josefine Andin och Carine Signoret, forskare i kognitiv hörselvetenskap, Linköpings universitet

För att avgöra varifrån ett ljud kommer tar hjärnan emot information från båda öronen. När ljudet kommer rakt framifrån når ljudet båda öronen samtidigt och med samma ljudstyrka. När ljudet däremot kommer från sidan når det inte båda öronen riktigt samtidigt så då blir det en liten skillnad i ljudstyrka och det uppstår en tidsfördröjning. När skillnaden är större än 10 mikrosekunder kan hjärnan använda den fördröjningen, tillsammans med skillnaden i ljudstyrka, för att avgöra vilket öra som nåtts av ljudsignalen först och därmed från vilket håll ljudet kom.

I stereosammanhang mixas ljudet så att det får olika volym i höger respektive vänster kanal. Denna skillnad i volym kan hjärnan således använda för att avgöra varifrån ljudet kommer. Detta märks kanske tydligast om du tittar på en film med till exempel en bil som rör sig från höger till vänster. Ljudet kommer då först vara starkare i höger kanal och sedan övergå till att bli starkare i vänster. Byter du plats på kanalerna kan det upplevas som en konflikt, vilket kan påverka upplevelsen.

När det gäller ljud utan tillhörande bild är effekten vanligtvis mindre framträdande. Men i till exempel inspelning av en symfoniorkester är ljudet mixat så att det låter som att varje instrument klingar från just sin korrekta placering i orkestern. Om höger och vänster kanal byter plats kan det därför påverka upplevelsen för den som är van att lyssna på symfoniorkestrar, men antagligen inte för den som inte har den vanan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.