Annons

Bild: 
Paul Stuart

Geologi som äventyrshistoria

Annons

Publicerad:

2021-05-22

Vi människor lever på en planet. Det borde vara uppenbart, men ofta är det uppenbara osynligt tills någon pekar ut det. Lewis Dartnell lyckas verkligen med detta i sin bok Ursprung. Hur människan utvecklades som art, vad vi kom att äta och bygga av och vilka verktyg vi har utvecklat – allt formas av planetens förutsättningar. Geografin är byggd på geologi, kemi och klimatsystem. Plattektonikens långsamma fösande av jordskorpans plattor ger upphov till bergskedjor och lågländer, och ändrar atmosfärens och havens cirkulation – och därmed historiens gång. Jag får en förnyad respekt för vad små klimatskiftningar kan innebära i känsliga områden, och förbluffas av hur händelser för över 66 miljoner år sedan kan avläsas i den geografiska fördelningen av valresultaten i USA.

Boken har jämförts med både Vete, vapen och virus av Jared Diamond och Sapiens av Yuval Noah Harari, som båda tar sig an de stora dragen i mänsklighetens historia. I Ursprung får vi en annan infallsvinkel, med utgångspunkt från de fysiska förutsättningarna för allt som sedan utspelas på jord- och havsytan.

Litteraturhänvisningar

Ursprung: Hur jorden formade oss

Lewis Dartnell
Volante

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.