Annons

Uralstringsteorin vinner mark i vaccinkritiska kretsar.

Bild: 
TT-bild

Vad bråkade Béchamp och Pasteur om?

På bilder från vaccinkritiska demonstrationer under pandemin har det synts anslag av typen ”Pasteur hade fel. Béchamp hade rätt”. Vem var Béchamp och vad skiljde hans teorier från Pasteurs?
/Anders Håkansson

Annons

Svar av Erling Norrby, virolog, professor emeritus vid Karolinska institutet

I mitten av 1800-talet fördes en intensiv debatt om teorin om uralstring. Förespråkare för denna teori hävdade att liv kunde uppstå spontant under vissa betingelser. De syftade då inte på evolution under årmiljoner, utan på snabba förlopp under dagar eller veckor. Uralstringsteorin kunde förklara sådant som varför det uppstår mögel i gammalt bröd eller fluglarver i dåligt kött, menade de.

Den främste förespråkaren för denna teori var Félix A. Pouchet, biologiprofessor vid Rouens universitet och föreståndare för stadens naturhistoriska museum. En samtida fransk organisk kemist, Antoine Béchamp, var en annan artikulerad förespråkare för samma teori. Dessa båda forskare hade en kraftfull motståndare i Louis Pasteur. Frågan ansågs så viktig att den franska vetenskapsakademien utlyste ett stort pris till den som kunde avgöra den. År 1862 erhöll Pasteur priset då han experimentellt visade att liv inte kan uppkomma utan att det har sitt ursprung i annat liv.

Sedan är det ett annat faktum att en primitiv form av liv uppträdde på vår jord för cirka 3,8 miljarder år sedan och att detta är källan till den evolutionära uppkomsten av alla de former av självreplikerande biologiska system som vi kan se i dag.

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Steget före livets början: Gåtan som kan leda oss på rätt spår

Sedan flera årtionden pågår försök att i laboratoriet skapa en föregångare till vår dna-baserade värld – en rna-värld

2013-12-19

Hur uppstod liv på jorden?

I sin enklaste form består liv av ett litet maskineri av biomolekyler som ryms inom en enda cell.

2021-07-07

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.