Vårdalstiftelsen

Vårdalstiftelsens mål är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nyskapande forskning och strategiska samarbeten på dessa områden. Stiftelsen är en oberoende finansiär vars profilområden bland annat handlar om åldrandets utmaningar och barns och ungdomars hälsa. Vårdalstiftelsen är en av de viktigaste aktörerna i Sverige inom tvärvetenskaplig forskning på vård- och omsorgsområdet. Genom att stiftelsen samverkar med andra finansiärer kan större kraft i forskningsfinansieringen uppnås än vad var och en kan uppnå på egen hand. Vårdalstiftelsen bildades 1994 efter beslut av Sveriges riksdag.

www.vardal.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor