Annons

kriminologi

Gruppvåldtäkter skapar ofta stora rubriker, och när hovrätten nyligen frikände sex misstänkta gärningsmän i det så kallade Tenstafallet ledde det till omfattande protester och upprop på nätet. I detta fall hade sex unga män i tur och ordning sex med en 15-årig flicka som var instängd i ett rum. Gruppvåldtäkter är mycket ovanliga. Men exakt hur siffrorna ser ut vet vi inte, varken när det gäller dagens situation eller de senaste årens. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Våldtäkt mot personer 15 år och äldre , som avsåg 1995–2006. Enligt den har anmälningarna av ”...
Att kartlägga brottslighet är svårt. Mörkertalen är stora. Men när flera av varandra oberoende källserier visar samma tendens så är en rimlig slutsats att våldsnivån verkligen sjunker. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, som visar att såväl antalet anmälda misshandelsfall som antalet patienter som sökt vård på grund av våld minskat. I den Nationella trygghetsundersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 personer, anger allt färre att de blivit utsatta för misshandel. Och i specialstudien Gatuvåld i Stockholm City framgår det att allt färre söker akutsjukvård på...
Det bor omkring 1,2 miljoner människor i såväl Skåne som Norrland. Men Skåne drabbades av 17 fall av mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel förra året. För Norrlandslänen var siffran 6. Källa: Brottsförebyggande rådet
Bilbränderna i Sverige har ökat, och de är främst koncentrerade till storstadsområdena. Bilbränder är en tydlig indikator på upplopp – de har enligt forskarna en nästan rituell och mycket offentlig funktion när det råder social oro. Dessutom är mörkertalet nästan obefintligt. Därför har forskare analyserat statistik över bilbränder från Brottsförebyggande rådet, och undersökt kopplingen till andra faktorer. Antal bilbränder per 100 000 invånare i olika delar av Sverige. Bild: Johan Jarnestad Mellan åren 2002 och 2009 ökade antalet bilbränder per 100000 invånare och år från 50 till nästan 80 i...
Det dödliga våldet (mord, dråp och misshandel med dödlig utgång) har minskat under 20 års tid i Sverige. En ny rapport från Brottsförebyggande rådet visar att 68 personer dödades under 2012, vilket är 13 färre än året innan. Under 1990-talet låg siffran på omkring 100 döda per år, och under 2000-talets första decennium dödades omkring 90 personer per år. Mordstatistiken är ett viktigt verktyg för att mäta ett samhälles våldsnivå, eftersom definitionen är entydig och mörkertalet nästan ­obefintligt.
Utlandsfödda kvinnor löper tre gånger större risk att råka ut för dödligt våld jämfört med svenskfödda kvinnor. Under åren 1991–2007 dödades 324 kvinnor i Sverige av en annan person. Av dessa var hela 108 utlandsfödda. En mycket stor överrepresentation med andra ord. Många av dessa kvinnor var födda i Finland, före detta Jugoslavien, Iran, Irak eller Turkiet. Det framgår av Cecilia Fernbrants forskning . Hon har nyligen disputerat vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Generellt sett innebär låg inkomst, social isolering samt låg grad av jämställdhet en riskfaktor...