Kameror leder till ökad trygghet

Fler åker fast för narkotikabrott samtidigt som boende och näringsidkare känner sig tryggare. Forskare i Malmö har följt införandet av övervakningskameror i ett utsatt område.

Publicerad

Södra Sofielund i Malmö är enligt polisen ett särskilt utsatt område. Vid Sevedsplan har öppen narkotikahandel varit ett stort problem under flera år. Sedan 2015 har polisen därför satt upp övervakningskameror i området. Kamerorna är ständigt i gång och polisen kan när som helst gå in och se vad som händer på platsen.

Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi vid Malmö högskola, har tillsammans med doktoranden Karl Kronkvist och studenten Sara Nordkvist studerat antalet anmälda brott och hur de boende upplever tryggheten före och efter att kamerorna kom på plats.

1 | Hur har kamerorna påverkat brottsligheten?

Man kan tydligt se att narkotikabrotten ökat eftersom kamerorna gett polisen bättre möjligheter att arbeta aktivt mot narkotikabrottsligheten i området. Samtidigt verkar den öppna handeln med narkotika ha minskat.

När det gäller egendomsbrott och våld i offentlig miljö är det svårare att se några tydliga effekter. För att dra säkra slutsatser skulle vi behöva mäta under en längre tidsperiod.

2 | Är det inte så att de kriminella bara flyttat på sig?

När de första kamerorna sattes upp flyttade sig verksamheten inom området. Polisen satte då upp fler kameror. I vilken mån brottsligheten flyttar till andra områden är mycket svårt att avgöra men det finns en sådan risk.

3 | Känner sig folk tryggare?

Ja, våra intervjuer visar att både de boende och näringsidkare upplever en ökad trygghet. Det beror inte bara på kamerorna. Det har också gjorts många andra åtgärder i området för att öka tryggheten.

4 | Vad anser polisen?

Polisen är väldigt positiv och ser kamerorna som ett viktigt redskap. De ser mycket som de annars inte sett. Deras trygghet ökar också så att de till exempel kan köra in med en ensam patrull i ett område där de tidigare inte vågat lämna bilen. Kamerabilderna kan också vara värdefulla i brottsutredningarna.

5 | Finns det en övertro på att övervakningskameror förhindrar brott?

Både och. Vissa är väldigt skeptiska medan andra tror att kameror kan lösa alla problem. Det kan vara en bra åtgärd men det beror på problembilden och miljön. Det räcker heller inte att bara sätta upp en kamera. Det måste också finnas personal som kan titta på filmerna och som kan agera om det händer något. Forskningen visar också att kamerorna har bäst effekt i kombination med andra åtgärder.

Läs mer om kameraövervakningens effekter i Södra Sofielund i rapporten ”Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde” av Karl Kronkvist, Sara Nordqvist och Anna-Karin Ivert vid Malmö Högskola.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor