Annons

kvantmekanik

För första gången har en elektrons magnetiska riktning - dess spinn - överförts till en atomkärna och tillbaka igen.
Fysiken har länge sett som sin uppgift att finna de naturlagar som döljer sig innerst inne bakom mångfalden av företeelser vi ser runt om oss.
Om man vill beskriva relationen mellan matematik och fysik ligger det nära till hands att tänka på dem som två personer förenade i ett äktenskap som innehåller både intensiv passion och perioder av
Det förutsäger i alla fall kvantmekaniken - den teori som bäst beskriver fysikens minsta beståndsdelar. Att ta bort en foton kan till och med leda till att ljusknippet innehåller fler fotoner.
Forskare från Österrike och Tyskland har lyckats sända ostörda fotoner 144 kilometer. Resultaten öppnar möjligheter för trådlös kvantkryptering, en metod som ger oknäckbara koder.