Annons

laser

Ett nytt sätt att analysera viktutvecklingen hos för tidigt födda barn kan förutsäga vilka som senare kommer att drabbas av den allvarliga ögonsjukdomen prematuritetsretinopati.
Men i takt med att datorerna blir snabbare är det svårt att skapa pålitliga slumptal i tillräcklig hastighet.
Det förutsäger i alla fall kvantmekaniken - den teori som bäst beskriver fysikens minsta beståndsdelar. Att ta bort en foton kan till och med leda till att ljusknippet innehåller fler fotoner.
Det är den lägsta temperaturen hittills för ett så pass stort föremål.
Med tillförsikt somnar vi på kvällen och vet att solen kommer att gå upp även i morgon och att gubben i månen vänder sig mot oss om 29 dagar igen.
NYÅR: Experimentet fungerar inte En kurs som jag ansvarar för är snart slut.