Annons

laser

Det hände under universums första skälvande stunder. Under cirka 100 sekunder efter big bang omvandlades strålning som då fyllde världsalltet till den materia som byggde upp allt. Hur det teoretiskt kunnat gå till är känt sedan 80 år tillbaka, då två amerikanska fysiker, John Wheeler och Gregory Breit, visade hur materiepartiklar kan skapas ur ljus. En motsatt process – att omvandla massa till strålning eller energi – har genomförts i till exempel atombomber. Båda processerna bygger på Albert Einsteins berömda formel E=mc 2 . Den innebär just att energi kan omvandlas till massa och tvärtom,...
Ett nytt sätt att analysera viktutvecklingen hos för tidigt födda barn kan förutsäga vilka som senare kommer att drabbas av den allvarliga ögonsjukdomen prematuritetsretinopati.
Men i takt med att datorerna blir snabbare är det svårt att skapa pålitliga slumptal i tillräcklig hastighet.
Det förutsäger i alla fall kvantmekaniken - den teori som bäst beskriver fysikens minsta beståndsdelar. Att ta bort en foton kan till och med leda till att ljusknippet innehåller fler fotoner.
Det är den lägsta temperaturen hittills för ett så pass stort föremål.