Annons

materialforskning

Forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har utvecklat ett tyg som kan användas för att generera el. Tyget består av ledande trådar som vävts ihop med fibrer av en piezoelektrisk polymer. Piezoelektriska material genererar en spänning när de trycks ihop eller dras ut. – Det är en pålitlig teknik för att konvertera rörelseenergi till elektricitet, säger Anja Lund, forskare i textil elektronik vid Chalmers, som utvecklat det elgenererande tyget tillsammans med kollegan Christian Müller. För att testa tyget lät de forskare vid Textilhögskolan i Borås väva ett band som fick ersätta en...
Alexandr Talyzin, universitetslektor vid Umeå universitet, blev förvånad när han upptäckte att han var listad som medlem av arrangörskommittén för en konferens om avancerade material som hade ägt rum i augusti 2017. I själva verket hade han inte ens varit på konferensen. – Jag skickade genast ett mejl till konferensens kontaktadress, med kopior till några av arrangörerna. Jag fick inget svar och ingen ursäkt, men listan över arrangörer försvann från webbsidan väldigt fort. När Alexandr Talyzin började fråga runt bland sina vänner och bekanta i fältet upptäckte han att han inte var ensam om...
Efter år av experiment med tusentals olika material kunde Thomas Edison till slut framställa en glödtråd som gjorde glödlampan möjlig, ett klassiskt exempel på hur mödosamt det kan vara att utveckla ett nytt material. – Edison fick använda sin intuition och pröva sig fram. Vår databas tar bort gissandet, säger Kristin Persson. Hon forskar inom ett relativt nytt fält där superdatorer används för att räkna fram materialegenskaper. Forskning & Framsteg träffar henne i arbetsrummet på Berkeley-universitetet i USA. Här leder hon ett projekt som går ut på att skapa en databas över egenskaper...
Cyklister i den nederländska staden Gemert kan numera rulla över världens första 3D-utskrivna betongbro. Delarna till den åtta meter långa cykelbron är utskriven med hjälp av en 3D-skrivare för betong på det tekniska universitetet i Eindhoven. Efter utskrift fraktades delarna till Gemert, där de sammanfogades och lyftes på plats över ett litet vattendrag. Brodelarna har byggts upp lager för lager samtidigt som metalltråd bakats in i betongen som armering. Totalt handlar det om 20 kilometer tunn metalltråd. Den stora fördelen med 3D-utskriven betong är att materialåtgången minskar, och därmed...
Mobiler, datorer och andra vardagsprodukter innehåller ovanliga metaller som gallium, tantal, germanium och indium. Dessa metaller är svåra att utvinna och används för att finansiera väpnade strider till exempel i Kongo-Kinshasa. De är dessutom svåra att återvinna. Men på sikt kan de här ovanliga metallerna bytas ut mot ett av våra vanligaste grundämnen: kol. Rickard Arvidsson och Björn Sandén, forskare i miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, visar i en ny studie i tidskriften Journal of Cleaner Production att 13 av 14 undersökta ovanliga metaller på sikt kan bytas ut...
Varje inbromsning med bilen alstrar små partiklar som virvlar ut i luften vi andas. De frigörs från både skiva och belägg när bromsbeläggen trycks mot bromsskivan. Bromsarna står för 8–27 procent av de totala partikelutsläppen från biltrafiken i Europa när det gäller de riktigt små partiklarna, med en diameter på tio mikrometer eller mindre. Att det inte går att ange en mer exakt siffra beror på att området är dåligt utforskat. – Det är betydligt enklare att mäta utsläppen som kommer ut ur avgasröret, och där har lagstiftningen tvingat ner utsläppen. Motsvarande krav saknas än så länge för...