Annons

mikroorganismer

Liv kan klara den heta passagen genom jordens atmosfär om det gömts inuti en sten från Mars.
Den 80-årige mikrobiologen och Crafoordpristagaren Carl Woese har lagt fram en intressant teori om livets utveckling som skiljer sig från de klassiska teorierna om evolutionen.
Fram till 1800-talets slut kunde en särskild kartbild ritas över Norden - brödtypernas karta, där gränserna var tämligen ungefärliga.
Samma sak gäller vissa hormonpreparat, enligt mätningar gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Spermier från mushanar som legat i en frys vid 20 minusgrader i 15 år kan ge upphov till friska musungar.