Kolbollar räddar vattenfilter

Nanobollar av kol sätter stopp för bakterier, men kan vara en hälsorisk.
Text Johan Falk
Publicerad

Kolmolekyler i form av små fotbollar – så kallade C60-molekyler – skyddar vattenfilter från att täppas igen av mikroorganismer. Det kan betyda lägre kostnader och högre kapacitet i reningsverk.

I en studie hade bakterier efter tre dagar börjat växa på ett tjugotal platser på kolförsedda filter. På filter utan kolmolekyler växte bakterier på fler ställen än forskarna kunde räkna. Till stor del beror skillnaden på att filter med kolbollar blir vattenavstötande, men det är inte hela förklaringen.

– Vi vet ännu inte hur det fungerar. Vissa rapporter tyder på att kolmolekylerna kan skada cellväggar hos bakterier, säger Claudia Gunsch som medverkade i studien vid Duke University, USA.

I Sverige är det endast ett trettiotal vattenverk (av drygt 2 500) som använder filter som kan kolbeläggas. En annan möjlighet är att belägga insidan av vattenledningar med kolmolekyler för att slippa bakteriepåväxt.

– Det är en spännande tanke, men för att en sådan teknik ska bli aktuell måste man först visa att det inte finns hälsorisker. Det är en utveckling som kan gynna många länders vattenförsörjning. I utvecklingsländer är bakterier i vattennät ett betydligt större problem än i Sverige, säger Kenneth M. Persson, adjungerad professor i membranteknik vid Lunds tekniska högskola.

Forskningen publiceras i Journal of Membrane Sciences.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor