Så ska nya utbrott av afrikansk svinpest förebyggas

Hösten 2023 drabbades Sverige för första gången av afrikansk svinpest, men myndigheterna verkar ha varit lyckosamma med att bekämpa smittan. Nu ska forskare lära sig mer om sjukdomen – men några pengar till utvecklingsforskning blir det fortfarande inte.

Publicerad

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den drabbar däremot inte människor eller andra djurslag.
Bild: Getty images

De senaste tio åren har minst två nya länder inom EU drabbats av afrikansk svinpest varje år. Sverige ser ut att kunna ståta med en av få framgångsrika bekämpningskampanjer. När det första döda vildsvinet konstaterades smittat i september 2023, infördes bland annat omfattande restriktioner mot att vistas i området i Bergslagen – restriktioner som nu är borttagna. Bara stängslet återstår.

Erika Chenais är statsveterinär och forskar om afrikansk svinpest vid SVA.
Bild: Göran Ekeberg / AddLight

Nya anslag från Naturvårdsverket

Erika Chenais är forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och en av få experter i Europa på afrikansk svinpest. Nu har hon och forskarkollegor från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds universitet fått anslag från Naturvårdsverket för att studera framtida utbrott i Sverige.

– Det ger mig som forskare möjlighet att fortsätta bidra till ökad kunskap om afrikansk svinpest hos vildsvin, säger Erika Chenais.

Målet med projektet är att bland annat att förbättra möjligheten till tidig upptäckt, vilket är viktigt för att kunna bekämpa och hantera utbrotten, enligt Erika Chenais.

Regeringen stoppade ytterligare projekt

Stora delar av den svenska forskningen om afrikansk svinpest har finansierats av Vetenskapsrådet genom biståndsbudgeten, men sommaren 2023 beslutade regeringen att inte finansiera nya projekt inom utvecklingsforskning.

Erika Chenais har själv lärt sig mycket om sjukdomen genom att studera virusets virologi och patologi i Uganda där smittan är utbredd. Även om hon är glad för det nya anslaget konstaterar hon att utvecklingsforskning är något helt annat och det fortfarande inte finns möjligheter att söka anslag från svenska forskningsfinansiärer.

– Det nya projektet kommer att hjälpa oss att förbättra hanteringen av afrikansk svinpest i Sverige och i andra europeiska länder, men det kommer inte att minska de negativa effekterna av afrikansk svinpest i låginkomstländer. Det hjälper oss inte heller att svara på andra globala utmaningar, säger Erika Chenais.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor