Johan Falk

E-postadress johan.falk@fof.se

**F.d. vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, numera utbildningsansvarig/utvecklare på dataföretaget NodeOne**

Johan Falk övervakade teknikområdet och såg till att Forskning & Framsteg tar upp det som är aktuellt och viktigt. Teknikområdet kan innehålla allt från it och materialteknik till trafik- och energifrågor.
Förutom teknikredaktör var Johan Falk också webbredaktör, med ansvar för att webbplatsen fungerar och utvecklas.

Johan Falk har magisterexamen i fysik och journalistik från Uppsala universitet, och dessutom en licentiatexamen i fysikdidaktik – inlärningsforskning i fysik. Specialområdet är hur studenter uppfattar och missuppfattar kvantmekanik.

Han slutade på F&F på våren 2010 för att börja arbeta på NodeOne, som är ett dataföretag specialiserat på publiceringssystemet Drupal. NodeOne har exempelvis utvecklat F&F:s webbplats.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor