Annons

teleskop

Atacama Large Millimeter Array, ALMA, är ett nätverk av 66 stora antenner som ska samarbeta om att lyssna av rymdens millimeterlånga vågor.
När Galileo Galilei för 400 år sedan riktade sitt teleskop mot stjärnhimlen satte han in jorden och människan i ett större sammanhang.
Kyrkan bör aldrig hindra vetenskapen. Men det är precis vad inkvisitionen gjorde i sin dom över Galileo och det var fel, konstaterar George Coyne, jesuitpräst som har varit Vatikanens chefsastronom i över ett kvartssekel. Nästan omedelbart när han tillträdde ämbetet fick George Coyne, på initiativ av påven Johannes Paulus II, ägna sig åt efterforskningar om vad som egentligen hände i juni 1633, då Galileo ställdes inför inkvisitionsdomstolen i Rom. Så 359 år senare, i oktober 1992, uttryckte påven ånger över domen, som han kallade för ett "tragiskt ömsesidigt missförstånd". Därmed bekräftade...
Galaxhopen som Hubble­teleskopet här avbildar kallas Arp 194, efter Halton Arp, en omstridd astronom som fann och studerade ett flertal ovanliga galaxhopar i rymden.
Vatten överallt, men vart tog syret vägen? Viktiga pusselbitar föll på plats när Odin gjorde sina astronomiska spaningar – här är ett axplock.