Annons

USA

Sedan 1945 har 1 400 000 personer flyttat från Sverige. Av dessa var 500 000 svenska medborgare.
- Det har funnits en uppfattning att klassamhället har blivit så heterogent att det inte längre finns och att Sverige är ett konsensusland där alla är mer eller mindre medelklass.
I slutet av 1800-talet började homosexualitet uppmärksammas som ett medicinskt fenomen. Litteraturen i ämnet växte snabbt, och ända in på 1970-talet förklarades beteendet som en sjukdom. Tidigare var den allmänna uppfattningen att sexuellt umgänge med personer av samma kön är ett av många avvikande beteenden som människor kunde uppvisa, medan man i slutet av 1800-talet började se homosexualitet som en inneboende egenskap hos vissa individer. Samtidigt började fenomenet - som tidigare varit en synd mot skapelsens ordning - alltså betraktas som något sjukligt. När synden gjordes till sjukdom,...
Svenskar som utvandrade till Kanada hade svårare att upprätthålla sin svenska identitet än de som utvandrade till USA.
Med Nilen som rinner genom hela Sudan skulle landet kunna vara Afrikas kornbod. Men genom historien har man mest handlat med slavar.
För 100 år sedan 1904 patenterar britten John Ambrose Fleming en diod, senare också kallad Flemings ventil. Den blir grunden till det elektroniska radioröret.