Jordkrock för 250 miljoner år sedan

Kolbollar vittnar om att en rymdkollision låg bakom massdöden för 250 miljoner år sedan.
Text Jens Ergon
Publicerad

Att en asteroid- eller kometkollision kan ha legat bakom dinosauriernas utdöende för 65 miljoner år sedan är ingen nyhet. Nu menar den amerikanske forskaren Luann Becker att hon funnit stöd för att en ännu mer omfattande massdöd bland jordens djurarter, för 250 miljoner år sedan, också orsakades av en rymdkatastrof.

Becker har analyserat sedimentära lager från denna tidsålder i Kina, Japan och Ungern. I lagren finns bl a små fotbollsliknande kolmolekyler, kallade fullerener eller bucky-balls. Dessa visar innehålla extra mycket av en speciell form av helium, kallad helium-3. Helium-3 är betydligt vanligare ute i rymden än på jorden. Luann Becker har tidigare undersökt den här typen av molekyler från andra tidsåldrar (se F&F 5/00) och funnit gaser instängda i deras mitt.

Becker menar nu att de här helium-3-rika kolbollarna kommit till jorden via en rymdkrock, med en asteroid eller en komet. Tillsammans med sin forskargrupp har Becker gjort en uppskattning av hur stor den dödsbringande himlakroppen kan ha varit: ungefär 6 till 12 kilometer, säger hon, vilket skulle göra den ungefär lika stor som den som damp ner för 65 miljoner år sedan.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor