Universum tillräckligt lätt

Ny kartläggning av galaxer stöder hypotesen att universum är så lätt att det för alltid kommer att expandera.
Text Jens Ergon
Publicerad

Brittiska och australiska astronomer presenterar nu de första resultaten av en omfattande kartläggning av universums materia. Enligt forskarna pekar resultaten åt samma håll som flera andra mätningar under senare år: endast en mycket liten del av universum verkar bestå av vanlig, synlig materia – dessutom tycks universums framtida öde vara att expandera i all oändlighet.

Det forskarna gjort är att analysera ljuset från 141 402 galaxer inom två små områden på himlen. Man kikar ut åt två motsatta håll i universum och försöker se hur galaxerna är fördelade och hur de rör sig.

Det forskarna mäter är galaxernas s k rödförskjutning. Om en galax rör sig från oss så tycks den rödare – rör den sig mot oss, tycks den blåare. På det stora hela sväller hela universum sedan Big Bang. Resultatet är att galaxer som ligger långt bort avlägsnar sig snabbare än de som ligger nära oss – och ser därför rödare ut.

Men det är inte hela sanningen. Galaxer påverkar dessutom varandra genom sin gravitation. Och inte nog med det. Det tycks också dölja sig osynlig materia där ute, materia som också påverkar galaxerna och får dem att klumpa ihop sig. Följden blir att galaxerna samlas i hopar och ännu större formationer. De riktigt stora strukturerna – de största som över huvud taget finns i universum – liknar jättelika stråk och bubblor.

Genom att detaljstudera de storskaliga strukturerna kan astronomerna göra uppskattningar av hur mycket materia universum tycks innehålla – man kan liksom väga universum.

Resultatet pekar på att universum innehåller ungefär en tredjedel av den s k kritiska massa som skulle krävas för att Big Bang till slut skulle kunna hejdas och vändas i sin motsats – en Big Crunch. De här resultaten stämmer ganska väl med tidigare men mer osäkra uppskattningar. Bara en tiondel av den massa som man ”vägt” utgörs av vanlig materia. Resten tycks därmed bestå av okänd, osynlig materia. Vad denna okända materia utgörs av vet vi ännu inte, men forskarna gissar att det handlar om någon form av mycket tunga partiklar.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor