Inte vatten på Mars?

Det som alla trott var rinnande vatten på planeten Mars var kanske något helt annat.
Publicerad

Det finns många raviner på Mars som ser ut att ha bildats av framforsande vatten. Här i F&F har vi flera gånger skrivit om teorin att Mars en gång för mycket länge sedan haft rinnande vatten på sin yta.

Men ravinerna kan ha tillkommit på ett helt annat sätt. Den nya teorin går ut på att flytande koldioxid inuti porer i berggrunden och i lösa stenar förångas av värmen när våren kommer. En del av ångan omvandlas snabbt till kolsyresnö, och blandningen av ånga, kolsyresnö och lösa stenar skulle sedan ha glidit utför sluttningarna och urholkat ravinerna.

Denna teori har fördelen att den kan förklara varför ravinerna främst finns där planeten är som kallast och där det är mest troligt att flytande koldioxid inuti stenar och under Marsytan är stabil.

En annan forskargrupp har tittat närmare på de åsar som påståtts vara strandlinjer. De tolkar nya data från Mars Global Surveyor som att formationerna har orsakats av spänningar i berggrunden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor