Björn Fjæstad

E-postadress bjorn@fjaestad.se

**Chefredaktör och vd för Forskning & Framsteg 1979-2010.**
Arbetat med journalistik och tidningsutgivning i mer än 50 år. Ursprungligen civilekonom, ekonomie doktor och docent i ekonomisk psykologi och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetat tre år på Riksbankens Jubileumsfond på 1970-talet med att stimulera till samhällsvetenskaplig och humanistisk IT-forskning. Åren 1995-2009 adjungerad professor i forskningskommunikation vid Mittuniversitetet i Östersund och ledde då svenska delen av ett stort EU-projekt om hur gentekniken togs emot av lagstiftare, massmedier och allmänhet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor