Har högerhänthet alltid varit vanligare?

Fråga: Själv är jag vänsterhänt, och därför undrar jag om detta har varit den mer ovanliga "häntheten" genom människans hela historia. Om man nu kan veta något om hur det var för tusentals år sedan.
Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Svar:** Åtminstone under de senaste 120 000 åren har högerhänthet varit klart vanligare. Hur kan forskarna veta det? Jo, de allra flesta av neandertalarnas skärverktyg av sten har vässats på ett sätt som visar att det gjorts med höger hand. Även neandertalarnas anatomi i form av fästen för armmusklerna talar för mer bruk av högerarmen.

Ett annat fascinerande indicium finns i de avbildningar av händer som har gjorts i grottor i södra och mellersta Europa under minst 20 000 år. Vänsterhänder är där mycket vanligare, vilket tyder på att grottmänniskorna har satt vänster handflata mot väggen och sedan blåst färg mot den ur en behållare i höger hand.

Vilda schimpanser är i ungefär lika hög grad höger- och vänsterhänta. Men i de grupper av schimpanser som har utvecklat en förhållandevis stor användning av verktyg tenderar de flesta i gruppen att ha samma hänthet, det vill säga vara antingen vänster- eller högerhänta.

Experiment med människor visar också att ju mer komplex en manuell uppgift är, i desto högre grad använder försökspersonerna sin bästa hand, oftast höger.

Arkeologen Natalie Uomini vid University of Liverpool har dragit slutsatsen att både apor och människor har en genetisk disposition för att använda en av händerna mer än den andra när arbetsuppgifterna kräver fingerfärdighet och flyhänthet. När människorna utvecklade allt mer förfinad teknik under årtusendenas lopp uppstod en generell preferens för höger hand, men det hade antagligen lika gärna kunnat bli vänster.

Att det ändå finns 12–15 procent vänsterhänta i dag beror troligen på att vänsterhänta har haft en evolutionär fördel i vissa situationer, exempelvis i strid man mot man. Den vänsterhänte är mer van att slåss mot en högerhänt än tvärtom.

– Ja, redan bland neandertalarna fanns en liten minoritet vänsterhänta, konstaterar Natalie Uomini.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor