Fjällrävsjakt under istiden

Arkeologiska undersökningar indikerar att istidsmänniskor ägnade sig åt storskalig jakt på fjällräv för 27 000 år sedan, mitt under smällkalla vintern.

Publicerad

Fjällräven fridlystes redan 1928 i Sverige. Dess päls var eftertraktad och stammen hade minskat kraftigt till följd av ett mycket hårt jakttryck. Trots skyddet har fjällräven inte återhämtat sig. Den är klassad som ”starkt hotad” (EN) på svenska rödlistan.

Arkeologiska undersökningar visar att fjällrävsjakt har långa traditioner. Polska forskare har hittat lämningar efter 2 400 fjällrävar i Kraków Spadzista i Södra Polen. Platsen är känd sedan tidigare, man har bland annat hitta stora mängder mammutlämningar där samt bevis för att det förekom jakt på mammut i regionen.

Tänderna avslöjar när på året djuret dog

De polska forskarna har undersökt fjällrävständer från fyndplatsen. Det bildas strukturer som liknar ”årsringar” runt tandrötterna, eller snarare ”årstidsringar”. Genom att studera dem i mikroskop går det att fastställa om djuret som tänderna kommer ifrån dog på vinter- eller sommarhalvåret. Forskarnas analyser indikerar att merparten av fjällrävarna dog på vintern.

– Det här är en intressant studie som indikerar att man jagade fjällrävar för pälsens skull, eftersom man jagade dem på vintern. Säger Love Dalén, professor, på Centrum för paleogenetik som tillhör Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Fjällräven lägger på sig en tjock vinterpäls som sannolikt var väldigt värdefull för istidsmänniskorna eftersom den erbjöd ett välbehövligt skydd mot kylan. Kraków Spadzista var sannolikt bebott redan för 27 000 år sedan. Att jaga under vintern på istiden krävde säkerligen varma kläder.

Fjällrävarna hade vandrat till platsen

Forskarna har också analyserat isotopsammansättningen i emaljen på fjällrävständer från fyndplatsen. Enkelt uttryckt speglar emaljens isotoper de isotoper man finner i omgivningen. Analyserna visar att många av rävarna som dödades i Kraków Spadzista inte kom från trakten utan hade vandrat dit från avlägsna platser. Forskarna, som har publicerat sina rön i Journal of Archaeological Science, tror att fjällrävarna i regionen gjorde årstidsbundna vandringar. Men Love Dalén som är väl bevandrad i fjällrävens ekologi är inte övertygad om det.

– Säsongsbundna vandringar är ju ganska ovanligt hos fjällräv. Det handlar snarare om att unga djur sprider sig, säger han.

Med tanke på den stora mängd mammutben som har hittats i Kraków Spadzista verkar det troligt att det var förhoppningen om ett rejält skrovmål som lockade ditt fjällrävarna, men som i stället blev offer för istidsmänniskornas spjut och fällor.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor