Påverkas jag av min falska klocka?

Publicerad

**Fråga:** För ett halvår sedan köpte jag ett falskt billigt armbandsur av märket Rolex. Det är mycket snyggt och fungerar utmärkt. Men jag känner mig lite billig själv när jag har klockan på mig – en obehaglig känsla som överraskade mig och till slut ledde till att jag inte längre använder klockan. Är detta en unik upplevelse hos mig eller en välkänd psykologisk reaktion?

*Vilhelm Vessla*

**Svar:** Ingetdera, faktiskt. Falska märkesprodukter i stor skala har inte funnits så länge, och deras psykologiska effekter har hittills varit föga utforskade. Men nyligen gjordes en serie eleganta experiment av en forskargrupp ledd av den italiensk-amerikanska nationalekonomen Francesca Gino vid University of North Carolina.

I det första experimentet fann forskarna att försökspersoner som tror att de bär billiga, förfalskade solglasögon fuskar mer på ett skriftligt test än personer som är övertygade om att de har på sig solglasögon av det äkta, exklusiva varumärket. Detta gäller både om personerna med falska glasögon själva har valt att använda just dessa eller om de hamnat i den ”falska” försöksgruppen genom lottning.

I nästa experiment upptäckte forskarna att personer med oäkta glasögon även bedömer andra personers beteende som mer omoraliskt och klandervärt.

Det tredje och avslutande experimentet syftade till att klarlägga vad det är som får experimentpersonerna att fuska och även tro att andra fuskar. Ett psykologiskt test visade att personerna med falska glasögon uppfattade sig själva som mer falska (counterfeit self) än vad de gjorde som hade äkta märkesglasögon.

För att inte eventuella kvalitetsskillnader mellan falska och äkta glasögon skulle påverka, användes enbart äkta märkessolglasögon i undersökningen.

Slutsatsen är alltså att din falska klocka mycket väl kan ha fått dig att känna obehag, vilket ju är en ironi eftersom själva idén med att bära falska märkesvaror ju är att signalera positiva egenskaper, både till sig själv och gentemot omgivningen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor