Macchiarinivisselblåsare: ”Målet kan få konsekvenser för forskare i hela Europa”

Den svenska regeringens hållning är ohållbar och i otakt med verkligheten. Det skriver Centrum för rättvisa i ett yttrande till Europadomstolen i målet där visselblåsarna i Macchiarinihärvan stämt svenska staten.

Publicerad

Centrum för rättvisa ber i den nya inlagan till Europadomstolen att målet ska hänskjutas till domstolens stora kammare (Grand chamber).
Bild: Getty images

De fyra svenska forskare, tillika visselblåsare, som Karolinska institutet i ett oredlighetsbeslut 2018 funnit medskyldiga till forskningsfusk i Macchiarinihärvan fick sina karriärer skjutna i sank och sina rykten skamfilade. Det menar deras juridiska ombud Centrum för rättvisa i en inlaga som skickades in till Europadomstolen under torsdagen.

I inlagan svarar Centrum för rättvisa på Utrikesdepartementets yttrande i målet från i mars i år.

UD ansåg då att Karolinska institutets oredlighetsbeslut inte skadat forskarna eller deras yrkesliv så graverande eller påtagligt att deras medborgerliga rättigheter kränkts i enlighet med Europakonventionens artikel 6. I stället ansåg UD att Europadomstolen borde avvisa målet.

Men den slutsatsen avfärdas nu utförligt av Centrum för rättvisa som tvärtom menar att artikel 6 är tillämplig i målet. Juristen Alexander Ottosson företräder de fyra forskarna.

Juristen Alexander Ottosson vid Centrum för rättvisa.
Bild: Linda Broström

– Det är egentligen två saker som vi inskärper i vårt yttrande. Det första är att oredlighetsbeslut har ingripande konsekvenser för de som fälls, tvärtemot vad den svenska regeringen anser. Det andra är att ett sådant ingripande myndighetsbeslut bör i en rättsstat kunna överklagas till en oberoende domstol, säger Alexander Ottosson.

Det var 2018 som kirurgerna Oscar Simonson, Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio samt läkaren Katarina Le Blanc klandrades för forskningsfusk då deras namn stod med i en eller flera av Paolo Macchiarinis publicerade vetenskapliga artiklar.  

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen tog själv oredlighetsbeslutet, som de fyra forskarna sedan nekades att överklaga av svenska domstolar. Dessa ansåg, liksom nu regeringen, att artikel 6 i Europakonventionen inte var tillämplig.

De tre kirurgerna hade redan 2014 tillsammans med en fjärde forskare anmält till Karolinska institutets högsta ledning att Paolo Macchiarinis patienter som fick konstgjorda strupar inopererade, for illa på grund av ingreppen.

Katarina Le Blanc är överläkaren och forskare.
Bild: Privat

Katarina Le Blanc hade agerat visselblåsare i ett annat sammanhang då hon anmält forskande kollegor inom regenerativ medicin på Karolinska institutet för missförhållanden från 2011 och åren därefter, vilket skedde under samma period som Paolo Macchiarini arbetade där.  

Samtliga fyra deltog under denna tid mer eller mindre i Paolo Macchiarinis forskningsarbete.

Forskarna stämde svenska staten redan 2021

Forskarna stämde svenska staten 2021. I sin anmälan till Europadomstolen ansåg de fyra sig ha fått betala ett mycket högt pris efter oredlighetsbeslutet, och att Sverige inte levt upp till Europakonventionens skydd mot repressalier och kränkningar, då de inte fått försvara sig och överklaga rektorns beslut. Först hösten 2023 beslutade Europadomstolen att pröva deras sak.

Om forskarna får rätt i sak i Europadomstolen kommer de att ansöka om resning i Högsta förvaltningsdomstolen, enligt Alexander Ottosson.

Centrum för rättvisa menar i sitt yttrande att målet kan få stor betydelse för andra forskare i Europa.

– Vi anser att det är så principiellt viktigt att det bör hänskjutas till Europadomstolens stora kammare som har sjutton domare. I dag ligger målet hos en kammare med sju domare, säger Alexander Ottosson.

Stöttas av Läkarförbundet

Även Sveriges Läkarförbund, med sina över 58 000 medlemmar, har via sin ordförande Sofia Rydgren Stale lämnat ett utlåtande i målet, som är bifogat forskarnas yttrande. Hon skriver att det är allmänt känt inom forskarvärlden att ett beslut om oredlighet drabbar den enskilde forskaren mycket hårt:

”Ett beslut om att en forskare gjort sig skyldig till forskningsfusk är en direkt anklagelse mot forskarens yrkesmässiga integritet och är förödande för dennes anseende,” skriver hon och tillägger att det ofta leder till indragna forskningsmedel och svårigheter att söka nya anslag och kan bli ”slutet för deras karriär”.

Oscar Simonson arbetar idag som thoraxkirurg på Akademiska sjukhuset och forskare på Uppsala universitet.
Bild: Anna Wessel

Sofia Rydgren Stale påpekar att det sedan 2020 går att överklaga oredlighetsbeslut till högre instans, och att den ordning som gällde när de fyra forskarna klandrades och fälldes för forskningsfusk – då lärosäten själva både utredde och dömde – inte var tillräckligt rättssäker.

Läkarförbundet anser att det är viktigt att Europadomstolen nu slår fast att sökandena borde ha haft rätt att få oredlighetsbeslutet mot dem överprövat hos en oberoende instans.

Oscar Simonson arbetar i dag som thoraxkirurg på Akademiska sjukhuset och forskare på Uppsala universitet.

– Grundfrågan handlar om att ha en juridsk möjlighet att försvara sig själv, vilket vi inte fått. Det blir ju extra viktigt i och med att vi är visselblåsare i Sveriges största medicinska skandal, säger han till Forskning & Framsteg.

Att Centrum för rättvisa vill att Europadomstolen hänskjuter målet till domstolens stora kammare tycker Oscar Simonson är bra och viktigt.

– Det handlar om rättssäkerhet. Utgången i målet kan få konsekvenser för forskare också i övriga Europa om inte Europadomstolen går på vår linje.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor