Vad står det i alla dessa bloggar?

Fråga: Det sägs ofta att bloggar numera är den viktigaste kanalen för opinionsbildning och nyhetsförmedling. För mig låter det tvivelaktigt. Finns det någon forskning som visar vad alla dessa bloggare egentligen skriver om?
Publicerad

**Svar:** Enligt World Internet Institute i Gävle handlar svenska bloggar om dessa ämnen:

* Dagbok om det egna vardagslivet 64 %
* Hobbyer och andra specialintressen 26 %
* Politiska och andra åsikter 6 %
* Arbete 4 %

Det allra mesta i bloggosfären beskriver alltså bloggarnas personliga liv, medan endast en bråkdel fokuserar på aktuella frågor i samhällsdebatten. Enligt preliminära bedömningar spelade bloggar mindre roll i höstens valrörelse än vad många hade väntat sig.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor