Avskogas Amazonas allt snabbare?

Fråga: Som miljövän blir jag bedrövad över att regnskogen i Amazonas huggs ner i allt snabbare takt. Finns det inget hopp om framtiden?
Publicerad

**Svar:** Förstörelsen av Amazonas har faktiskt minskat kraftigt på senare tid. Från 2004 till 2009 har den årliga avskogningen sjunkit från 28000 kvadratkilometer till 7500. Statistiken har sammanställts av geografiprofessorn Ruth DeFries vid Columbia university i New York.

Vid sidan av ökad tillsyn från de brasilianska miljömyndigheterna, har landets banker fått regeringsorder om att inte ge lån till jordbruksföretag som överträtt reglerna. Samtidigt uppmuntras jordbrukare att inte röja ny mark utan att i stället använda de stora markområden som blivit liggande orörda sedan de avverkats. Dessutom har kampanjer gjorts för att höja allmänhetens medvetande om de miljöproblem som orsakas av avskogningen.

– Samma åtgärder som genomförts i Brasilien på senare år kan bidra till att bevara jungfrulig skog i länder som Peru, Surinam och Kongo, säger Ruth DeFries.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor