Kan man lukta i stereo?

Publicerad

Bild: Kenneth Andersson

**Fråga:** Tack vare att vi människor har två ögon i bredd, liksom öron på var sida om huvudet, kan vi se och höra i stereo, det vill säga avgöra riktningar och avstånd. Vi har bara en mun men faktiskt två näsborrar. Betyder det att vi, eller något annat djur, skulle kunna lukta sig fram i stereo?

*Olfa Tilsit*

**Svar:** Att orientera sig med luktsinnet är vanligt i djurriket, men då handlar det om att känna åt vilket håll en doft är starkast, exempelvis genom att röra luktorganet åt olika håll. En hund som följer ett spår kastar ju huvudet åt sidorna hela tiden.

Att stå stilla och kunna identifiera riktningen till en doft, vilket stereolukt skulle innebära, är en helt annan sak. Att något sådant skulle förekomma i djurriket har inte varit känt tidigare, men har nyligen upptäckts av en forskargrupp med bland andra svensken Bill Hansson (som i F&F 5 2009 skrev en artikel om myggans luktsinne).

Forskarna placerade först fyra olika doftkällor runt ett bo med ökenmyror. Sedan flyttade de myrorna till en markyta utan bo, men med samma fyra doftkällor. Myrorna sökte sig till den plats där boet skulle ha legat. Men – och detta är det avgörande – myrorna var sämre på att orientera sig på den nya markytan om den ena av de två luktantennerna hade avlägsnats. Detta visar att myrorna kan känna om doftsignalen i den ena antennen är starkare än i den andra, det vill säga: de har stereoluktsinne.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor