Sådan är din katt

Analyser visar att rasen Turkisk van är mest aggressiv medan Brittisk korthår är foglig och skygg. Rasen Korat är sällskaplig, Cornish rex superaktiv och de orientaliska kattraserna har generellt flest beteenden som kan uppfattas som besvärliga.

Publicerad

Kattrasen Turkisk van har en hög grad av ärftlig aggressivitet, men kanske inte just den här individen.
Image: Getty images

Det finns drygt 70 registrerade kattraser världen över. Den så kallade rasstandarden ger en noggrann beskrivning av rasens utseende, men en ganska vag beskrivning av rasens temperament och beteenden. Finska forskare har nu med hjälp av statistiska analyser undersökt hur pass framträdande tio beteenden är hos 19 olika kattraser. Data kommer från frågeformulär och innefattar 5 700 finska katter varav drygt 800 är icke renrasiga ”huskatter”.  

Turkisk van är den ras som enligt forskarnas analyser är mest aggressiv mot familjemedlemmar. Den är också mest aggressiv mot främlingar och mot andra katter, en tuff och orädd ras med andra ord. Brittisk korthår bedöms vara mest avståndstagande mot människor men också minst benägen att vara aggressiv mot familjemedlemmar. Rasen skulle kunna beskrivas som en smula skygg och tillbakadragen, till skillnad mot Korat som är minst avståndstagande mot människor. Raserna Cornish rex och Brittisk korthår har den högsta respektive lägsta aktivitetsnivån av samtliga raser som ingick i studien. Burma och Orientalisk kort- och långhår är mest benägna att ägna sig åt överdriven pälsvård. De orientaliska kattraserna har generellt flest beteenden som kan uppfattas som besvärliga av sina ägare.

I jämförelse med raskatter är huskattens aktivitetsnivå medelhög medan dess aggressivitet mot andra katter är hög – och så är också dess blyghet inför främmande människor och föremål.

Forskarna analyserade också graden av ärftlighet för beteendena hos tre kattraser: Turkisk van, Maine Coon och Ragdoll. Ärftlighetsgraden ligger inom intervallet 0,53–0,4 (maxvärdet är 1,0). Aggression mot främlingar och aktivitetsnivå har en hög ärftlighet hos alla tre raserna. Eftersom analyserna är de första av sitt slag är siffrorna svårtolkade menar forskarna bakom studien, som har publicerats i Scientific reports – men det har utförts många studier av hundar och ärftligheten hos deras beteenden ligger på ungefär samma nivå som katternas.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor