Finns det dömda styrelseledamöter i börsbolag?

Fråga: Jag har hört att det ska finnas åtskilliga personer dömda för brott i de svenska börsbolagens styrelser. Finns det någon forskning som verkligen visar det? Och har det i så fall någon betydelse?
Publicerad

**Svar:** Ekonomiforskaren Henrik Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm har kontrollerat drygt 4 000 styrelseledamöter i bolag på Stockholmsbörsen mot ett nationellt lagföringsregister och funnit att 22 procent av dem har dömts för brott. Hela nio av tio börsbolag har minst en brottsdömd styrelseledamot.

Brotten omfattar trolöshet mot huvudman, stöld, ekonomisk brottslighet men även ofredande, olaga intrång och våldsbrott. Vårdslöshet och onykterhet i trafiken utgör en stor andel. Fortkörningar och andra mindre förseelser ingår inte.

– Och visst spelar det roll. Styrelseledamöter dömda för brott är sämre på att styra och kontrollera bolagets ledning och fattar ofta strategiska beslut med hög risk. Företag med flera styrelsemedlemmar som är dömda för brott har sämre kvalitet på sin redovisning, har i genomsnitt tio procentenheters lägre lönsamhet och är mer riskfyllda att investera i, säger Henrik Nilsson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor