Har livet på jorden uppstått flera gånger?

Publicerad

**Fråga:** Forskare inom exobiologi säger ibland att om förutsättningarna för liv finns på en planet, så ”måste” liv uppstå. I så fall borde livet på vår egen planet ha uppkommit flera gånger. Kan det vara så att exempelvis djur, växter, bakterier och svampar (eller någon annan grupp organismer) har sitt alldeles egna ursprung? Det borde väl i så fall öka chansen att vi i sinom tid upptäcker liv på någon annan planet.

*Fermi/Sagan*

**Svar:** Ny statistisk-genetisk forskning pekar starkt på att allt nuvarande liv på jorden har ett gemensamt ursprung. Biokemisten Douglas Theobald vid Brandeis University i USA har matematiskt testat en rad möjliga evolutionära modeller och kommit fram till att sannolikheten för ett enda ursprung är ofantligt mycket större (nämligen 102860 gånger) än sannolikheten för flera ursprung. Och tillåter man utbyten av gener mellan olika arter, vilket vi vet kan ske, blir det gemensamma ursprunget ännu troligare (103489 gånger).

Den som missmodigt drar slutsatsen att liv på andra planeter därmed är extremt sällsynt eller rentav obefintligt, kan trösta sig med tanken att liv mycket väl kan ha uppstått flera gånger på jorden men sedan antingen dött ut på egen hand eller konkurrerats ut av våra föregångare. Några sådana spår är dock inte bekanta för vetenskapen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor