Havet är fullt av självlysande djur

Drygt 75 procent av alla havsdjur som är större än en centimeter är självlysande. Det visar en omfattande undersökning från Stilla Havet.

Publicerad

Drygt 90 procent av Stilla Havets kammaneter är självlysande.
Bild: istock

Forskare vid Monterey Bay aquarium research institute i USA har analyserat ett enormt filmmaterial som spelats in med hjälp av obemannade ubåtar i Stilla Havet under 17 års tid. Åtminstone 350 000 djur större än en centimeter finns med på filmsekvenserna. Forskarna har använt dessa data till att undersöka andelen självlysande djur på olika djup, från ytan ner till 4 000 meter.

Nässeldjur och andra manetliknande organismer utgör merparten av djuren på filmerna. Fiskar står för ungefär fem procent. Forskarnas analyser bekräftar det som tidigare studier indikerat: självlysande djur dominerar havsmiljön, de utgör 76 procent av alla individer på forskarnas filmer.

Andelen självlysande djur är ungefär densamma oavsett havsdjupet. Men olika djurgrupper dominerar på olika djup.

Från ytan och ner till 500 meters djup så är det framförallt rörmaneter, sifonoforer, som sprider ljus i mörkret. Från 500 meter ner till 1 500 meter är merparten av de självlysande djuren hydrozoer. De tillhör nässeldjuren, precis som maneterna. Därifrån och ner till 2 250 meters djup dominerar självlysande havsborstmaskar. På ännu större djup är det appendikularierna som producerar ljus. De påminner om små larver och nästan alla arter är självlysande.

I Stilla Havet är 97 procent av alla sifonoforer självlysande. sifonoforer är nässeldjur precis som maneter. Bilden visar arten Frillagalma vityazi


Bild: Övre bilden © 2015 MBARI, nedre bilden Steven Haddock

Andelen självlysande djur varierar mellan djurgrupperna. Hos nässeldjuren, som alltså innefattar maneterna, är 97-100 procent av alla observerade individer självlysande. Hos havsborstmaskar och appendikularier är motsvarande siffra ungefär 90 procent. Hos fiskar och bläckfiskar är varannan individ på forskarnas filmer självlysande.

Studien, som har publicerats i Nature, är den mest noggranna och detaljerade analysen av de självlysande havsdjuren hittills. 

Du kan läsa mer om självlysande fiskar här.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor