Rovdjuren håller efter hybriderna

Rovdjuren sållar bort korsningar mellan olika arter – hybrider – och upprätthåller på så sätt ordningen näringskedjorna. Det visar en ny studie av mört, braxen och hungriga skarvar. 

Publicerad
En mört (c) en hybrid mellan mört och braxen (b) samt en braxen (a)
Bild: Christian Skov

Ungefär 10 procent av alla djurarter och 25 procent av växterna korsar sig med närbesläktade arter och bildar så kallade hybrider. I teorin borde hybridisering kunna sudda ut artgränserna och skapa oreda i ekosystemens näringskedjor. Men det tycks sällan hända i naturen.

Det skulle kunna bero på att hybriderna är sämre anpassade till livsmiljön än ”föräldraarterna”, vilket medför att förhållandevis få hybrider överlever. Hittills har den förklaringen varit svår att testa med experiment – men nu har ett forskarteam med svenska deltagare lyckats, genom att studera fiskar och fiskätande rovfåglar.

Braxen och mört är två närbesläktade insjöfiskar som ofta hybridiserar. Båda arterna jagas av fiskätande fåglar, exempelvis skarvar. Forskarna fångade närmare 500 braxar, mörtar och hybrider i närheten av skarvkolonier i en dansk sjö. Fiskarna märktes med mikrochip så att de kunde identifieras och spåras med skanner – och släpptes sedan tillbaka i sjön.

Efter några år genomsökte forskarna skarvkolonierna med skanner och fann 80 mikrochip som kom från skarvdödade fiskar. Data från chippen visar att hybridfiskarna löper 3–4 gånger större risk att bli uppätna av skarvar än mört och braxen.

– Hybriderna är helt enkelt sämre anpassade till skarvarnas jakt. Det är inte förvånande, men ingen har tidigare kunnat visa det med experiment i fält, säger Anders Nilsson, professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Forskarna tror att mörtarnas slanka kroppsform och snabbhet hjälper dem att undkomma skavarna. Braxarna är å sin sida förhållandevis breda och höga och därför svåra att svälja – de kan dessutom bli alldeles för stora för skarvarnas gap. Men hybridernas anpassningar blir en dålig kompromiss mellan de två arterna, vilket gör dem förhållandevis lättfångade.

Forskarna, som har publicerat sina rön i Biology Letters, menar att rovdjurens jakt fungerar som en urvalsprocess som gallrar bort hybrider och bevarar arternas integritet. Det medför att många närbesläktade arter kan samexistera i ekosystemen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor